Bestellingen opnemen en opvolgen

Wij zorgen ervoor dat uw bestaande en nieuwe klanten uw producten zonder problemen telefonisch, via uw website, via mail, … kunnen bestellen. Bovendien volgen we de bestelling nauwgezet op.

Communicatiekanalen

= Chat
= E-mail
= Telefoon
= Self Service
= SMS
= Social Media