Welkomst- en tussentijdse oproepen

U wilt uw nieuwe klanten op een persoonlijke manier welkom heten als klant? Of u wilt zich ervan vergewissen dat die ene klant uw product effectief ontvangen heeft? Onze adviseurs bellen hen persoonlijk op om hen nogmaals welkom te heten, te bedanken voor het vertrouwen dat ze in uw merk stellen of om af te checken of ze uw zending daadwerkelijk ontvangen hebben.

Communicatiekanalen

= Chat
= E-mail
= Telefoon
= Self Service
= SMS
= Social Media